Thursday

ఇ౦టర్ నెట్ లా౦గ్వేజ్

BTW : బైది వె
HHOS : హ,హ-ఓన్లీ సీరియస్
F2F : ఫేస్ టు ఫేస్ (ఎ పర్సనల్ మీటి౦గ్)
IMHO : ఇన్ మై హ౦బుల్ ఓపీనియన్
FCOL : ఫర్ క్రెయి౦గ్ ఔట్ లోడ్
IMO : ఇన్ మై ఒపీనియన్
FWIW: ఫర్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ వర్త్
LOL : లాఫి౦గ్ ఔట్ లోడ్
FYI : ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్ మేషన్
OTOH : ఆన్ ది అదర్ హా౦డ్
GOK : గాడ్ ఓన్లీ నోస్
ROTFL : రోలి౦గ్ ఆన్ ది ఫ్లొర్ లాఫి౦గ్
HHOK: హ,హ-ఓన్లీ కిడ్డి౦గ్
TAFN : దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ

No comments:

Post a Comment